Świąteczne bezrobocie

POWIAT OBORNICKI.. W powiecie obornickim liczba bezrobotnych na koniec grudnia wynosiła 4.605 osób i zmalała w stosunku do grudnia 2003 roku o 259 osób, czyli 5,3%. W gminie Oborniki liczba bezrobotnych w tym okresie spadła z 2575 na 2371, w gminie Rogoźno z 1520 na 1480 a w gminie Ryczywół z 772 na 754. Największa grupę zarejestrowanych bezrobotnych stanowią osoby poprzednio pracujące – 3723. Osób niepracujących wcześniej jest 882. 2323 bezrobotnych zamieszkuje tereny wiejskie, a 1280 jest w wieku pomiędzy 18 a 24 rokiem życia.

W województwie stopa bezrobocia w końcu grudnia wynosiła 19,1% i w stosunku do grudnia 2003 roku zmniejszyła się o 0,9%, a w powiecie obornickim w końcu 2004 roku wynosiła 21,2% i w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyła się o 0,7%. W sąsiednim powiecie czarnkowsko-trzcianeckim stopa w grudniu wynosiła 24,3% (podobnie jak to miało miejsce w roku 2003) i liczba bezrobotnych w tym okresie liczyła 7986 osób (w gminie Połajewo 436 osób).

Pośród 4605 bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Obornikach (do grudnia 2004 roku) 59,1% stanowią mężczyźni. 27,5% jest osób w wieku 15-24, 27,2% – 25-34, a 0,2% w wieku powyżej 60 roku życia. Liczba tych ostatnich pozostaje w porównaniu z latami poprzednimi na niezmienionym poziomie. W niepokojący zaś sposób rośnie liczba bezrobotnych kobiet, wzrost aż o 5,8% i jest jedną z najwyższych w województwie, tuż po powiecie krotoszyńskim i kępińskim.

Z analizy struktury wykształcenia wynika, że największy odsetek bezrobotnych bo aż 38,4% stanowią osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej, wzrost o 7,5%, w pozostałych grupach nastąpił spadek. O 1,8% zmniejszył się nieznacznie odsetek bezrobotnych pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy i więcej, lecz nadal jest to spora grupa osób, bowiem 48% ogółu bezrobotnych. W 2004 roku do Urzędu Pracy wpłynęło 770 ofert pracy (w samym grudniu zaledwie 3), czyli o 15% mniej niż w roku poprzednim.

Pod koniec stycznia bieżącego roku liczba bezrobotnych w powiecie wzrosła do 4744 osób (2785 kobiet) z czego 2452 (1473 kobiety) to osoby pochodzą z terenu gminy Oborniki, 1526 (866) z gminy Rogożno, a 766 (446) z gminy Ryczywół. W powiecie czarnkowsko-trzcianeckim liczba ta wyniosła 7365 osób (4364 kobiet). W gminie Połajewo bezrobotnych pozostaje 422 osób, w tym 225 kobiet.

Podobne artykuły