Bezpłatne badania profilaktyczne

POWIAT OBORNICKI.. Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz władze samorządowe Powiatu Obornickiego zapraszają wszystkie kobiety między 30 a 59 rokiem życia, zamieszkałe na terenie Powiatu Obornickiego na bezpłatne badania Profilaktyczne w kierunku raka szyjki macicy.

Koordynatorem programu jest niezastąpiony i doświadczony w takich akcjach Mirosław Moskalewicz z NZOZ Konsyliarz w Obornikach. Kobiety, które nie miały wykonanych badań cytologicznych w ostatnich trzech latach mogą zgłaszać się codziennie do Przychodni NZOZ Konsyliarz, Oborniki ul. Piłsudskiego 76/26 (tel. 061/296 66 04) Godziny przyjęć: poniedziałki i środy 8:00 – 18:00 wtorki i czwartki 7:00 – 15:00 oraz piątki 8:00 – 12:00

Podobne artykuły