Wymiana praw jazdy

POWIAT OBORNICKI.. Naczelnik Wydziału Komunikacji i Rozwoju Bogdan A. Jeran przypomina, że prawa jazdy wydane w okresie od 1 stycznia 1984 roku do 30 kwietnia 1993 roku są ważne tylko do 30 kwietnia 2005 roku. Do wniosku o wymianę prawa jazdy należy załączyć fotografię o wymiarach 3,5 na 4,5 cm, lewy półprofil, kserokopię posiadanego prawa jazdy oraz dowód uiszczenia opłaty – 71,00 PLN a także znaczki skarbowe o wartości 6,50 PLN. Wnioski składa się w wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Obornikach – pokój nr 019, pamiętając o stawieniu się z dowodem osobistym.

Następną grupą dokumentów podlegającą wymianie są prawa jazdy wydane w okresie w okresie od 1 maja 1993 roku do 30 czerwca 1999 roku, te musimy wymienić do 30 czerwca 2006 roku.

Podobne artykuły