Spotkanie w nadleśnictwie

OBORNIKI.. Członkowie Stowarzyszenie Nad Wartą Wełną i Flintą odbyli swoje doroczne Walne Zebranie Członków w Leśnej Izbie Edukacyjnej. Obrady rozpoczęto już wiosną (astronomiczną) bo w niedzielę 20 marca.

Gościny stowarzyszeniu udzieliło Nadleśnictwo w Obornikach, a były nadleśniczy Mieczysław Naparty witał gości i oprowadzał po ekspozycji. Najnowsze przedsięwzięcie Lasów Państwowych – Leśny Kompleks Promocyjny Puszcza Notecka przedstawił nadleśniczy Włodzimierz Kowal.

Izba znajduje się na terenie Nadleśnictwa Oborniki i powstała w celu stworzenia możliwości lepszego zapoznania się dzieci i młodzieży z gospodarką leśną. Na 26 stanowiskach urządzonych w budynku Nadleśnictwa znajdują się informacje o zwierzętach leśnych, gatunkach drzew oraz o gospodarcze leśnej. Można tam także zobaczyć historyczne już narzędzia używane przez leśników oraz łowieckie trofea. Urządzenia do prezentacji multimedialnych Poznaniu puszczy pozwalają też ciekawe obrazy z życia lasu gdzie można usłyszeć głosy zwierząt i ptaków. Przewodnikiem jest doświadczony leśniczy, który w ciekawych opowieściach prezentuje wystawę i odpowiada na pytania

Zebrani jednogłośnie udzielili absolutorium zarządowi za ubiegły rok i zatwierdzili plan działania na rok bieżący. W planie działania znalazły się trzy tradycyjne imprezy: spływ kajakowy Wełną Wieczór Pieśni Patriotycznych i Zabawa Sylwestrowa. Zaplanowano także współudział w organizacji konferencji turystycznego wykorzystania rzeki Warty oraz spacer ścieżką edukacyjną w Dąbrówce Leśnej.

Podobne artykuły