Obornickie brydżowe Grand Prix

OBORNIKI. 23 stycznia w zawsze gościnnej dla miłośników zielonych stolików restauracji Casablanka, której parkiet państwo Stachowiakowie udostępnili graczom chętnie i bezpłatnie, rozpoczął się turniej par, który zgromadził rekordową ilość ponad 100 zawodników. Dzięki staraniom brydżystów i działaczy z Klubu Brydżowego Metalplast Oborniki działających w ramach Towarzystwa Brydżowego Takrys, Związek Brydża Sportowego w Poznaniu nadał imprezie ściśle związanej z obchodami XXX – lecia Metalplastu rangę Grand Prix Wielkopolski 2005 r.

Według informacji uzyskanej z protokołu sędziego głównego wynika, że był to nie tylko najliczniej, ale i najsilniej obsadzony w ostatnich latach turniej. Wystarczy wspomnieć, że uczestniczyło w nim pięciu arcymistrzów oraz 30 mistrzów międzynarodowych i krajowych, którzy w swej karierze wielokrotnie zdobywali tytuły mistrzowskie w najważniejszych turniejach Polski i Europy.

Nie byłoby to wszystko możliwe bez zaangażowania się prezesa Towarzystwa Brydżowego Tadeusza Kaczora i zdobycia zaufania związków brydża, sprawną organizacją w przeciągu dwóch ostatnich lat comiesięcznych otwartych turniejów par, w których oprócz zawodników miejscowych uczestniczyło przeciętnie 20 –30 graczy z terenu Skoków, Czarnkowa, Murowanej Gośliny i Rogoźna. Grono jurorów wysoko oceniło również organizację turnieju z 23 stycznia sędziowanego przez arbitra – sędziego okręgowego – Kazimierza Lisa. Już po zaledwie 40 minutach od ostatniego rozdania zostały ogłoszone wyniki meczu co jest prawdziwym ewenementem przy sędziowaniu tak licznie obsadzonego turnieju.

Owe 40 minut upłynęły przy obiedzie ufundowanym przez właścicieli Casablanki. Po posiłku nastąpiło podsumowanie imprezy i wręczenie przez prezesa TBS Tadeusza Kaczora nagród najlepszym zawodnikom. Miejsce pierwsze wywalczyła para – W. Reszelski IOR Poznań i S. Zakrzewski TV Kablowa Poznań.

Miejsce drugie przypadło w udziale parze poznańskiej P. Ochociński i M. Sobieralski a trzecie zawodnikom poznańskiej AMU MERA T. Matelskiemu i M. Woźniakowi.

Najlepszą parą z Obornik, która zajęła całkiem dobre 13 miejsce w silnej i licznej obsadzie była para Zbigniew Geisler i Robert Michalski. Tu warto wspomnieć, iż ten ostatni ze względu na stosunkowo młody wiek jest postrzegany jako wielka nadzieja obornickiego brydża.

Oprócz nagród wynikających z regulaminu Grand Prix, zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe i specjalne ufundowane przez TB Takrys, restaurację Casablanka oraz PHU Takrys.

Wśród wyróżnionych nie zabrakło najlepszej pary mikstowej w obsadzie G. Jaroslawska i W. Rybardczyk oraz pary kobiecej – E. Mielcarowicz i Z. Mikołajczyk – obie pary z KS Zegrze Poznań

Na koniec prezes Kaczor wyraził nadzieję, iż ta impreza na zawsze wejdzie do kalendarza sportowego Obornik Jest to niepowtarzalna szansa popularyzowania gry polegającej na logicznym myśleniu, co bez wątpienia służyć będzie aktywnemu spędzaniu wolnego czasu przez młodzież w towarzystwie wybitnych nauczycieli trudnej i wartościowej intelektualnie gry, jaką niewątpliwie jest brydż.

Również zdaniem prezesa, można mieć nadzieję na to, iż ocena władz Okręgowego Związku Brydża Sportowego w Poznaniu będzie zbieżna z opiniami wyrażanymi przez wielu zawodników startujących w tego rocznym inauguracyjnym Grand Prix i w przyszłym roku będzie znów szansa na podziwianie w Obornikach gry najlepszych brydżystów z regionu Wielkopolski.

Podobne artykuły