Gminny turniej strażacki

RYCZYWÓŁ. 15 stycznia w ryczywolskim domu kultury odbył się gminny turniej wiedzy pożarniczej. Startowało w nim zaledwie 16 druhów i druhen reprezentujących młodzieżową OSP. Uczestnicy musieli odpowiedzieć na kilkadziesiąt pytań zadanych w części pisemnej i ustnej. W kategorii gimnazjów: I miejsce zdobyła Marta Pankowska (Gim. Ryczywół), II Marika Borońska (Gim. Ludomy), III Marietta Pawlak (Gim. Ryczywół), IV Karolina Kazimierczak (Gim. Ludomy) i V Miłosz Garstecki (Gim. Ludomy). W kategorii szkół ponadgimnazjalnych startowało jedynie trzech druhów: I miejsce Sebastian Godawa, II Paweł Wietrzyński i III Miłosz Stefański.

Podobne artykuły